Satpa kiinteistöille

Putkivuodon paikannus

Paikallistamme putkivuotoja visuaalisesti, sekä eri mittalaitteiden avustuksella kiinteistöistä. Vuotoja voidaan kuunnella ns. akustisella vuodon paikantimella, jonka äänisignaalin voimakkuustasoa erikohdista vertailemalla voidaan paikallistaa mahdollista vuotokohtaa. Lisäksi tarkasteltaessa kosteuden levinneisyyttä pintakosteusmittauksin niin betoni- kuin puurakenteista, saadaan vuotokohtaa rajattua. Myös lämpökamera voi olla oiva apu, etsittäessä rakenteista mahdollista putkivuotokohtaa. Piha-alueilla voidaan äänisignaalia paikallistaa maamikrofonilla.

Menetelmät eivät ole aukottomia, mutta oikein käytettyinä hyvä apu vuodon paikallistamisessa.