Satpa kiinteistöille

Asiantuntijalausunnot

Eri alojen asiantuntijoiden tekemät asiantuntijalausunnot ovat usein pienempiä teknisiä selvityksiä, jonkin rakenteen tai järjestelmän tilasta.

Ne ovat selvityksiä, joissa saatetaan käyttää apuna ristiin asiantuntijoiden ammattitaitoa ja näkemystä. Asiantuntijalausunto voi olla korjaustapaselosteen kaltainen lausunto, tai lausunto joka vain tuo puolueetonta näkökantaa asiaan.