Sähkötekniset tarkastukset

Sähköjärjestelmiä tarkastellaan kiinteistöistä yleisen turvallisuuden vuoksi, hankesuunnittelu mielessä, pohjatiedon hankkimiseksi, sekä järjestelmien nykykunnon kartoittamiseksi.

Sähkötekniikka on oleellinen ja turvallisuuden kannalta merkittävä osa kiinteistötekniikkaa ja saattaa ikääntyessään tai vain huonolla hoidolla ollessaan aiheuttaa vaaratilanteita, sekä vahinkoja. Sähkötekniikan alkuperäinen toteutus tai nykykunto voi olla este tulevaisuuden hankkeille tai järjestelmien laajentamiselle ilman mittavampaa verkoston saneerausta. Tarkastuksella voidaan selvittää asiakkaan tarpeet huomioiden sähkötekniikan turvallisuutta, nykykuntoa, saneeraustarvetta ja tarvittaessa laatia hankesuunnitelmaa saneerauksen pohjaksi.

Ota yhteyttä