LVI-, sähkö- ja / tai rakennetekninen kuntoarvio ja PTS-suunnitelma

Liike-, palvelu- ja asuinrakennusten peruskuntoarviot tai korjaustarveselvitykset perustuvat asiantuntijoiden kokemukseen, näkemykseen ja ammattitaitoon. Kuntoarviot antavat tietoa kiinteistön hallinnoinnin ja ylläpidon tueksi. Suunnitelmallisuus mahdollistaa ylläpidon vaatimien huoltojen ja korjausten aikataulutuksen sekä tarkemman ja hallitumman budjetoinnin sekä kunnossapitotarveselvityksen toteutuksen.

Suomen Asiantuntijapalveluiden tekemissä kuntoarvioissa on mukana kulloinkin tarkasteltavan järjestelmän osalta LVI, sähkö ja rakenne, oman alansa kokeneet asiantuntijat. Tällöin kuntoarviosta tulee kokonaisvaltaisesti laadukas, ja kuntoarvioraportti on varmasti luotettava. Kuntoarvion ei aina ole kuitenkaan oltava juuri tiettyä ohjetta noudattava, vaan sitä voidaan muokata myös asiakkaan tarpeita enemmän kuunnellen, vaikkapa rajaamalla jokin osa-alue pois kuntoarviosta, suorittamalla jokin osa-alue enemmän kuntotutkimuksen muodossa, tai yhdistämällä tähän yhteyteen vaikkapa lisänä märkätilakartoitukset.

Kuntoarvio toteutetaan KH-kortiston ohjeiden mukaisesti ja raportissa käytetään TALO-nimikkeistöä. Kuntoarvioon kuuluu aina pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS-suunnitelma) seuraavalle kymmenvuotisjaksolle, sekä tarvittaessa laajennettu energiataloudellinen tarkastelu.

Ota yhteyttä