Märkätilakartoitus

Kosteuskartoituksilla tai märkätilakartoituksilla selvitetään ensin pintoja rikkomattomin menetelmin (pintakosteusmittaus), rakenteissa mahdollisesti oleva kosteus ja kosteuden laajuus. Kosteuskartoitus on alkukartoitus, josta mahdollisesti seuraa tarkemmat porareikämittaukset. Kartoituksella yleensä tarkastellaan kokonaisuutena kosteita tiloja, pintojen sekä vesi- ja viemärikalusteiden osalta. Märkätilakartoitus voi olla osana laajempaa kosteusteknistä kartoitusta tai sisäilmatutkimusta.

Yhä useammin halutaan uudessakin taloyhtiössä tarkastuttaa kaikkien kosteiden tilojen tilanne vaikkapa ennen kymmenvuotisvastuun päättymistä.

Tuloksista laaditaan raportti, josta ilmenee havaitut vauriot laajuudeltaan, puutteet ja riskitekijät, jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

Tarvittaessa voimme ottaa hoitaaksemme myös jatkokartoitukset porareikämittauksin.

Ota yhteyttä