Lämpökameratarkastus

Lämpökamerakuvauksen avulla voidaan selvittää, että rakennusvaippa toimii suunnitellusti. Lämpökamerakuvauksen avulla saadaan selville vaipparakenteiden mahdolliset virheet sekä voidaan määrittää näiden korjaustarve.

Rakennusvaipan lämpökamerakuvauksissa havaittavia tyypillisiä rakennusvirheitä ja puutteita ovat erilaiset rakenteiden läpi kulkevat ilmavuodot, eristekerroksen lävistävät kylmäsillat sekä lämmöneristeiden asennusvirheet. Oheiset virheet heikentävät rakenteen kosteusteknistä toimintaa, kasvattavat energiankulutusta ja voivat johtaa korjausta vaativiin vaurioihin.

Lämpökamerakuvauksella voidaan lisäksi selvittää pintoja rikkomattomin menetelmin, tapauksesta riippuen mm. putkistojen sijoittelua, lattialämmityksen sijoittelua ja toimivuutta, tukkeumia putkistoissa tai lämpöpattereissa, rakenteiden lämpövuotoja / kylmäsiltoja, sähkökeskusten kuntoa, rakenteen sisäistä putkistorikkoa, sekä mahdollista kosteutta rakenteissa.

Ota yhteyttä