Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus luotettavasti

Kiinteistöjen eri rakennusosissa ja -aineissa on vuosikymmeniä käytetty asbestia sen kestävyysominaisuuksien vuoksi. Sittemmin asbesti havaittiin haitalliseksi terveydelle. Suomessa asbestia on käytetty 1920–1990 -luvuilla. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa luovuttiin 1988 ja 1994 asbesti kiellettiin valtioneuvoston päätöksellä (1380/1994) kokonaan.

Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa (etenkin palo-ovissa), proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Terveyshaitat aiheutuvat hengitettäessä asbestihiukkasia. Hiukkasten hengitys voi tulla kysymykseen käsiteltäessä asbestipitoisia materiaaleja, tai vaikka ilmavirran pöllyttäessä rikkonaista asbestia.

Asbestikartoitus tulee kysymykseen aina, kun rakenteisiin joudutaan kajoamaan. Olipa kyseessä laajamittainen kiinteistön korjaus- tai saneeraustyö, tai vain yksittäisen kylpyhuoneen saneeraus. Varomattomasti rakenteita käsiteltäessä saattaa asbesti päästä leviämään hengitysilmaan ja saastuttaa näin ympäristönsä.

Asbestikartoituksesta laaditaan kiinteistökatselmuksen sekä tutkittujen materiaalinäytteiden pohjalta raportti joka sisältää mm. asbestin inventointi-, sekä näytteiden tutkimusraportin.

Nykyisin on asbestikartoituksen yhteydessä luontevaa suorittaa kokonaisuutena haitta-ainekartoitus, jossa tarkastellaan kiinteistöstä myös PCB-, PAH- ja lyijy-pitoiset materiaalit.

Ota yhteyttä