Satpa kiinteistöille

Peruskuntoarvio (LVI-, sähkö- ja rakennetekninen)

Kuntoarvioista käytettäneen myös nimiä mm. korjaustarveselvitys, tai kuntokartoitus. Yleisesti kartoitukset, selvitykset ja kartoitukset ovat yksi ja sama palvelu ja ne toteutetaan asiantuntijoiden toimesta pääasiassa aistinvaraisesti ja ovat nimensä mukaisesti arvioita.

Liike-, palvelu- ja asuinrakennusten peruskuntoarviot tai korjaustarveselvitykset perustuvat asiantuntijoiden kokemukseen, näkemykseen ja ammattitaitoon. Kuntoarviot antavat tietoa kiinteistön hallinnoinnin ja ylläpidon tueksi. Suunnitelmallisuus mahdollistaa ylläpidon vaatimien huoltojen ja korjausten aikataulutuksen sekä tarkemman ja hallitumman budjetoinnin.

Suomen Asiantuntijapalveluiden tekemissä kuntoarvioissa on mukana kulloinkin tarkasteltavan järjestelmän LVI, sähkö ja rakenne, oman alansa kokeneet asiantuntijat. Tällöin kuntoarviosta tulee kokonaisvaltaisesti laadukas, ja kuntoarvioraportti on varmasti luotettava. Kuntoarvion ei aina ole kuitenkaan oltava juuri tiettyä ohjetta noudattava, vaan sitä voidaan muokata myös asiakkaan tarpeita enemmän kuunnellen, vaikkapa rajaamalla jokin osa-alue pois kuntoarviosta, suorittamalla jokin osa-alue enemmän kuntotutkimuksen muodossa, tai yhdistämällä tähän yhteyteen vaikkapa märkätilakartoitukset.

Kuntoarvio toteutetaan KH-kortiston ohjeiden mukaisesti ja raportissa käytetään TALO 90 -nimikkeistöä. Kuntoarvioon kuuluu aina pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS-suunnitelma) seuraavalle kymmenvuotisjaksolle, sekä tarvittaessa laajennettu energiataloudellinen tarkastelu, joka on ehtona korjausavustuksen saannille.

Ennen peruskuntoarvion toteutusta on hyvä varmistaa kotipaikan tarjoama mahdollisuus hakea korjausavustusta kuntoarvion teettämiseen.

Kuntoarvioiden hinta muodostuu pääosin kiinteistön tai kiinteistökokonaisuuden koon sekä paikkakunnan pohjalta. Saat tarkan hinnan kohteesi tutkimuksesta, kysymällä meiltä tarjouksen.