Satpa kiinteistöille

LVI-riskikartoitus

Riskikartoitus on ammattitaitoisen asiantuntijan toimesta suoritettava visuaalinen tarkastus, jossa käydään lävitse putkistoja ja järjestelmiä asiakkaan kanssa yhdessä sovitussa laajuudessa. Kartoituksessa voidaan tarkastella mm. verkostojen säätöjä, veden lämpötiloja, painetasoa, vaihtimien kuntoa, venttiileiden kuntoa ja sijoittelua, eristystä, kannakointia ja läpivientejä.

Kartoituksen avulla voidaan päästä uudehkossakin kohteessa riittävissä ajoin käsiksi seikkoihin, jotka tulevaisuudessa voivat aiheuttaa odottamattomia ongelmia ja ennenaikaisia rikkoutumisia ja vikoja. Kartoituksen tarkoitus on tarttua epäkohtiin ja saattaa ne asiakkaan tietoisuuteen, jotta putkistojen ja LVI-järjestelmien elinkaari saadaan mahdollisimman pitkäksi ja hallituksi.

Moni mitättömältä vaikuttava seikka voi aiheuttaa isoja ongelmia sekä kustannuksia ja yhä enenemässä määrin on valitettavasti havaittu ongelmia jo melko uusissa kohteissa. Kartoituksella voidaan päästä tilanteeseen käsiksi jo hyvissä ajoin, ennen kuin ongelmat eskaloituvat. Tällöin kartoitus voi maksaa itsensä moninkertaisena takaisin, jos mahdollisiin vikoihin päästään puuttumaan jo hyvissä ajoin.

Kysy tarpeesi mukaan apua selvitystöihisi!